skip to Main Content

Van data naar daadkracht

Data vertelt het verhaal van jouw bedrijf. Die data zit verstopt in computers, machines en systemen. Wij halen de data eruit. Met de data en onze oplossingen geven wij je inzicht in klanten, producten, logistiek en lijnen. Zo ontstaat er een 360 gradenbeeld van de hele organisatie.

Scan

Bij WDD baseren we ons altijd op de feiten. Daarom beginnen we met een scan. Uit de scan komt data en die data vertelt het verhaal van jouw bedrijf.

Groeikansen

Met behulp van jullie data, externe bronnen en onze slimme software creëren we inzicht in bijvoorbeeld klanten, producten en logistiek. Zo achterhalen we de groeikansen: verbeteringen die jouw bedrijf laten groeien.

Advies & inspiratie

We onderzoeken met welke vernieuwende en innovatieve oplossingen we jouw organisatie het best helpen om die kansen te pakken. Onze ontdekkingen zijn ook inspiratie voor nieuwe businessideeën voor jouw organisatie.

Uitrollen

Vervolgens stellen we een gedegen plan van aanpak op. We rollen onze oplossingen bovendien uit in je organisatie. En omdat we zo zeker zijn van onze zaak, willen we ook het risico met je delen.

Groei

Op basis van onze jarenlange ervaring durven we te zeggen dat 10-20% meer omzet en 5-10% meer efficiency haalbaar is. Die uitdaging gaan we graag samen met je aan.

Samen groeien

Wij geloven in de kracht van vernieuwende technologieën en innovatieve oplossingen. Dat wanneer je technologie op de juiste wijze inzet, het helpt om bedrijven te laten groeien. En we geloven erin omdat we de resultaten zelf hebben gezien en gemeten. Omdat we zo zeker zijn van onze zaak, willen we ook het risico met je delen.

Shared risk, shared reward
Shared risk, shared reward betekent dat we allebei investeren in jouw groei. Samen met het managementteam van jouw bedrijf vormen we een stuurgroep, onderzoeken we de kansen en stellen we een plan van aanpak op. Dat we ook uitvoeren. Hiervoor hanteren we een basisvergoeding die te laag is om uit de kosten te komen. Dus als de resultaten uitblijven, is dat voor ons net zo ongunstig als voor jou. En als de resultaten goed zijn, profiteren wij daar ook van. Zo verdelen we het risico en profiteren we allebei van de opbrengst.

Fixed price of uurbasis
In plaats van een gezamenlijk traject op basis van shared risk, shared reward kun je ook kiezen voor een project op basis van fixed price of urencalculatie. Vanzelfsprekend maken we ook in deze gevallen heldere prestatieafspraken, zodat je precies weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Back To Top