skip to Main Content

Management by exception in de bloemen

De meeste handelsbedrijven in bloemen en planten werken volgens een check and double check principe. De controle van gegevens loopt als een rode draad door de werkprocessen. Management by exception is een stijl van bedrijfsbeheer met een omgekeerde aanpak. Dit managementprincipe richt zich op het identificeren en oplossen van afwijkingen van de norm, waarbij controle van alles wat binnen de norm valt wordt overgeslagen. Omdat tegenwoordig alle relevante informatie over bedrijfsvoering (inkoop, verkoop, verwerking, financiën, klantprofielen, etc.) vastligt in systemen, kunnen slimme algoritmes afwijkingen van de norm herkennen. En automatisch een signaal afgeven.
Lees meer

Full Service Merchandise; Benut je data

Het gedrag en de aankooppatronen van consumenten zijn redelijk voorspelbaar. Veel klanten zijn trouw aan de supermarkt waar ze hun boodschappen doen én aan de producten die ze kopen. Retailbedrijven gebruiken die informatie over het koopgedrag van de klant steeds vaker. Op basis van verzamelde data kunnen ze gerichte (bonus)aanbiedingen doen of de productpresentatie en de schapindeling in de winkel effectiever inrichten. Alles met het doel de klant te stimuleren meer te kopen. Waarom zou je als leverancier van bloemen en planten niet ditzelfde principe gebruiken?
Lees meer

Slimme factuurcontrole met Machine Learning

De letterlijke betekenis van Machine Learning (ML) is machinaal leren, waarbij alles draait om systemen met zelflerend vermogen. Die, door taken steeds opnieuw uit te voeren, leren van input en data. Op geniale wijze verbeteren ze zelfstandig de intelligentie van de algoritmes. Klinkt dat als toekomstmuziek? Welnee! Zonder dat je het weet wordt Machine Learning al volop toegepast.
Lees meer

Meer winst met big data

Over de toegevoegde waarde van Artificial Intelligence (AI) en Big Data voor sierteeltbedrijven hebben we al veel gezegd en geschreven. We merken dat voor veel klanten deze materie nog behoorlijk abstract is, dus laten we aan de hand van een voorbeeld eens kijken waar de winst voor ondernemingen te behalen is. Maak kennis met de groothandel van Jan Tulp.
Lees meer

Inkopen nieuwe stijl? Zo doe je dat

Inkopen van bloemen en planten is een vak apart, dat hoeven we jou niet te vertellen. Met een steeds veranderend assortiment en vele externe factoren die invloed hebben op verkoopvolumes is het een ware uitdaging. En dan hebben we het nog niet over de hectiek van rond de klok inkopen op de veiling.
Lees meer

Beter voorspellen, effectievere marketing

Beter voorspellen, effectievere marketing Groothandelsbedrijven in bloemen en planten zijn zoekende naar de manier waarop ze meer toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun klanten. Sommigen hebben de focus op een operationeel excellente organisatie, anderen richten hun pijlen op extra klantgerichtheid…

Lees meer

Meten, weten, voorspellen en sturen

Meten, weten, voorspellen en sturen Over de winst die te behalen valt door datagedreven bedrijfsvoering in de bloemen- en plantenhandel hebben we al veel gezegd en geschreven. Echter ook bij de organisatie van grootse evenementen, zoals bijvoorbeeld het Bloemencorso Bollenstreek,…

Lees meer

Minder derving, meer winst!

Minder derving, meer winst! In de bloemen- en plantenketen is de totale derving ongeveer 40%. Wat een verspilling! Van die 40% is een belangrijk deel te wijten aan een mismatch tussen inkoop en verkoop. Producten blijven onverkocht in de winkel…

Lees meer

FaaS voor de bloemist

Groothandelsbedrijven in bloemen en planten zoeken naar de manier waarop ze extra toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun klanten. Sommige ondernemers gaan nóg transparanter werken en streven operationele excellentie na. Andere bedrijven richten hun pijlen op klantgerichtheid en het maximaal ontzorgen van de klant.
Lees meer

Houden jouw klanten van CaaS?

Groothandelsbedrijven in bloemen en planten zijn zoekende naar de manier waarop ze extra toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun klanten. Sommige ondernemers hebben de strategie om nog transparanter te werken en streven operationele excellentie na. Andere bedrijven richten hun pijlen op klantgerichter werken en het maximaal ontzorgen van de klant.
Lees meer
Back To Top