skip to Main Content

Optimale supply chain planning voor dagverse producten

Vraaggestuurde planning? Big Data en AI helpen! Handels- en verwerkingsbedrijven in dagverse producten kennen behoorlijke uitdagingen. De omloopsnelheden zijn hoog en de klanten verwachten hoge leveringsbetrouwbaarheid met een steeds langere houdbaarheidstermijn. Daarnaast is er een hoog risico op derving.
Lees meer

20% efficienter inkopen, zo doe je dat

Tussen 6 en 10 is het een gekkenhuis op de inkoopafdeling. Je hebt de voorraad al verdeeld naar de bestellingen, waarna je het heel druk hebt met het inkopen op de klok. Ondertussen moet je continu de aangeboden producten afstemmen met je klanten. En, niet te vergeten, een inschatting maken welke voorraadpositie noodzakelijk is op basis van de verwachte vraag, producten en prijs.
Lees meer

Vraaggestuurde supply chain? big data helpt!

Handelsbedrijven in vers, met name groente-, fruit- en zuivelverwerkende bedrijven, hebben een aantal specifieke kenmerken: zeer korte houdbaarheid producten; zeer lage voorraden in de keten; steeds kleiner wordende orders; onzekerheid in de aanvoer van grondstoffen...
Lees meer

Slimme kostentoewijzing; een ABC-tje

Slimme kostentoewijzing; een ABC-tje Als ondernemer in bloemen en planten wil je weten wat je nou echt aan een klant of order hebt verdiend. En dus moet je inzichtelijk hebben wat je werkelijke kosten zijn, op detailniveau. Met Activity Based…

Lees meer

Management by exception in de bloemen

De meeste handelsbedrijven in bloemen en planten werken volgens een check and double check principe. De controle van gegevens loopt als een rode draad door de werkprocessen. Management by exception is een stijl van bedrijfsbeheer met een omgekeerde aanpak. Dit managementprincipe richt zich op het identificeren en oplossen van afwijkingen van de norm, waarbij controle van alles wat binnen de norm valt wordt overgeslagen. Omdat tegenwoordig alle relevante informatie over bedrijfsvoering (inkoop, verkoop, verwerking, financiën, klantprofielen, etc.) vastligt in systemen, kunnen slimme algoritmes afwijkingen van de norm herkennen. En automatisch een signaal afgeven.
Lees meer

Full Service Merchandise; Benut je data

Het gedrag en de aankooppatronen van consumenten zijn redelijk voorspelbaar. Veel klanten zijn trouw aan de supermarkt waar ze hun boodschappen doen én aan de producten die ze kopen. Retailbedrijven gebruiken die informatie over het koopgedrag van de klant steeds vaker. Op basis van verzamelde data kunnen ze gerichte (bonus)aanbiedingen doen of de productpresentatie en de schapindeling in de winkel effectiever inrichten. Alles met het doel de klant te stimuleren meer te kopen. Waarom zou je als leverancier van bloemen en planten niet ditzelfde principe gebruiken?
Lees meer

Slimme factuurcontrole met Machine Learning

De letterlijke betekenis van Machine Learning (ML) is machinaal leren, waarbij alles draait om systemen met zelflerend vermogen. Die, door taken steeds opnieuw uit te voeren, leren van input en data. Op geniale wijze verbeteren ze zelfstandig de intelligentie van de algoritmes. Klinkt dat als toekomstmuziek? Welnee! Zonder dat je het weet wordt Machine Learning al volop toegepast.
Lees meer

Meer winst met big data

Over de toegevoegde waarde van Artificial Intelligence (AI) en Big Data voor sierteeltbedrijven hebben we al veel gezegd en geschreven. We merken dat voor veel klanten deze materie nog behoorlijk abstract is, dus laten we aan de hand van een voorbeeld eens kijken waar de winst voor ondernemingen te behalen is. Maak kennis met de groothandel van Jan Tulp.
Lees meer

Inkopen nieuwe stijl? Zo doe je dat

Inkopen van bloemen en planten is een vak apart, dat hoeven we jou niet te vertellen. Met een steeds veranderend assortiment en vele externe factoren die invloed hebben op verkoopvolumes is het een ware uitdaging. En dan hebben we het nog niet over de hectiek van rond de klok inkopen op de veiling.
Lees meer
Back To Top